GEMEENTEBLADOntwerp-omgevingsvisie Someren

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Someren

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 26-12-2023

  1. Bekendmakingen Someren
  2. GEMEENTEBLADOntwerp-omgevingsvisie Someren

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat met ingang van 22 december 2023 de ontwerp-omgevingsvisie Someren gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 1 februari 2024.De ontwerp-omgevingsvisieDe ontwerp-omgevingsvisie is het middel om de gemeente te ondersteunen bij de ruimtelijke opgaven en de ambities die daarbij horen op het gebied van onder andere wonen, economie en gezondheid. De omgevingsvisie is ervoor bedoeld om te kijken of plannen van ontwikkelaars, inwoners en ondernemers passend zijn in de gewenste ontwikkelrichting van onze gemeente.Naast de beknopte omgevingsvisie hebben we een gedetailleerd achtergronddocument opgesteld. Het achtergronddocument heeft dezelfde indeling als de omgevingsvisie, waardoor eenvoudig informatie is terug te vinden. Beide documenten zijn opgebouwd volgens dezelfde structuur.Stukken ter inzageU kunt de ontwerp-omgevingsvisie en het bijbehorende achtergronddocument inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.someren.nl/omgevingsvisie en terug te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.0847.SV02023001-OW01. Indienen zienswijzenTijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.