GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Bennenbroekstraat ong (naast 30) Someren

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Someren

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Someren
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Bennenbroekstraat ong (naast 30) Someren

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 15 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan “Bennenbroekstraat ong. (naast 30)” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02022005-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 25 januari 2024.Inhoud ontwerpbestemmingsplan Het ontwerpbestemmingsplan “Bennenbroekstraat ong. (naast 30)” voorziet in de realisatie van drie vrijstaande woningen aan de Bennenbroekstraat naast huisnummer 30. Het gaat om een locatie aan de rand van Someren-Eind. Op het naastgelegen perceel wordt de kwaliteitsverbetering die gepaard gaat met de ontwikkeling gerealiseerd. Daarnaast worden de woningen landschappelijk ingepast.Stukken ter inzageU kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02022005-OW01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.Indienen zienswijzenTijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Someren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.