GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Boerenkamplaan 110 Someren - Eind

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Someren

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 26-12-2023

  1. Bekendmakingen Someren
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Boerenkamplaan 110 Someren – Eind

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Boerenkamplaan Someren Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 22 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan “Boerenkamplaan 110, Someren - Eind” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02023014-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 1 februari 2024.Inhoud ontwerpbestemmingsplan Het ontwerpbestemmingsplan “Boerenkamplaan 110 Someren - Eind” voorziet in het mogelijk maken van de bouw van in totaal 27 - 31 woningen met bijbehorende voorzieningen. Deze 27-31 woningen bestaan uit 13 tot 17 huurappartementen (categorie huur, appartement, midden/goedkoop), 12 twee-onder-een-kapwoningen (categorie koop, huis, twee-onder-een-kap) en 2 vrije kavels bestemd voor twee vrijstaande woningen (categorie koop, huis, vrijstaand) óf twee twee-onder-een-kapwoningen. Tevens wordt voorzien in de aanleg van een adequate openbare ruimte met zorgvuldige landschappelijke inpassing.Stukken ter inzageU kunt het inzien van het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken opvragen bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02023014-OW01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.Indienen zienswijzenTijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.