GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Nieuwendijk 54, Someren

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Someren

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Someren
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Nieuwendijk 54, Someren

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Nieuwendijk Someren Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 15 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwendijk 54, Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02022025-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 25 januari 2024.Inhoud ontwerpbestemmingsplan Het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwendijk 54, Someren” voorziet in het toevoegen van een bouwvlak op perceel T1401, gelegen naast het woonadres Nieuwendijk 54. Het perceel heeft de enkelbestemming ‘Wonen’ met de bouwaanduiding ‘bijgebouwen’. Ter plaatse is het enkel toegestaan bijbehorende bouwwerken bij een bestaande woning op te richten. Een woning (hoofdgebouw) mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden opgericht. Dit bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van een bouwvlak.Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op één gevel van de woning de voorkeursgrenswaarde van 48dB wordt overschreden. Bouwen op deze locatie kan alleen wanneer een hogere waarde, tot 56 dB, wordt vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde van 58 dB wordt nergens overschreden. Er worden voorwaarden gesteld aan het maximaal binnenniveau van 33 dB en in de planregels wordt geborgd dat de woning een geluidsluwe gevel en buitenruimte heeft die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het ontwerpbesluit ligt samen met het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage voor zienswijzen.Stukken ter inzageU kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02022025-OW01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.Indienen zienswijzenTijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.