GEMEENTEBLADVerlenen omgevingsvergunning Smulderslaan 45 te Someren

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Someren

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 01-02-2024

  1. Bekendmakingen Someren
  2. GEMEENTEBLADVerlenen omgevingsvergunning Smulderslaan 45 te Someren

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Smulderslaan Someren Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Someren

Uitgebreide procedureBurgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 2 februari 2024 gedurende zes weken ter inzage ligt de beschikking omgevingsvergunning voor:- Smulderslaan 45 te Someren inzake het ambtshalve wijzigen van de vergunningvoorschriften. OntwerpbesluitEr zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit. InzageDe aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888.BeroepBent u het niet eens met dit besluit?Dan kunt u, als belanghebbende, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent. Ook niet-belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend, of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, dan wel niet op tijd zijn geweest om een zienswijze in te dienen, kunnen een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Someren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.