Ontwerp intrekkingsbesluit van de verleende omgevingsvergunning Dellerweg 17 te Someren

Bekendmaking voor milieuvergunning in Someren

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 15-02-2024

  1. Bekendmakingen Someren
  2. Ontwerp intrekkingsbesluit van de verleende omgevingsvergunning Dellerweg 17 te Someren

milieuvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 16 februari 2024 gedurende zes weken de ontwerpbeschikking intrekkingsbesluit verleende omgevingsvergunning ter inzage ligt voor: - Dellerweg 17 te Someren inzake het gedeeltelijk intrekken van de verleende omgevingsvergunning milieu Inzage De (eventuele) aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Zienswijze Tijdens de inzagetermijn kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk zijn/haar zienswijze(en) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt. U kunt hiervoor contact opnemen met de het KCC, via tel. (0493) 494 888.   Wij maken u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.