Ontwerpbestemmingsplan Beliënberkdijk 42 Someren

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Someren

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 26-12-2023

  1. Bekendmakingen Someren
  2. Ontwerpbestemmingsplan Beliënberkdijk 42 Someren

bestemmingsplan Beliënberkdijk Someren Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 22 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan “Beliënberkdijk 42 Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02023018-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 1 februari 2024.   Inhoud ontwerpbestemmingsplan Het ontwerpbestemmingsplan “Beliënberkdijk 42 Someren” voorziet in een recreatieve herbestemming die bestaat uit dagrecreatie, groepsactiviteiten, teambuildingsactiviteiten, koken op kampvuur en verhuur van voertuigen ten behoeve van het recreatief gebruik op de locatie Beliënberkdijk 42 in Someren. Daarnaast willen ze een neventak met Texas longhorn runderen houden voor het extensief natuurbeheer.   Stukken ter inzage U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.   Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02023018-OW01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.   Indienen zienswijzen Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.