Ontwerpbestemmingsplan Nieuwendijk 133, Someren

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Someren

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Someren
  2. Ontwerpbestemmingsplan Nieuwendijk 133, Someren

bestemmingsplan Nieuwendijk Someren Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 15 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwendijk 133, Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02023015-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 25 januari 2024.   Inhoud ontwerpbestemmingsplan Het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwendijk 133, Someren” betreft een omzetting van de agrarische bedrijfsbestemming (melkrundveehouderij) in een woonbestemming op de locatie Nieuwendijk 133 in Someren. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning. De bestaande bedrijfsgebouwen worden gesaneerd en er wordt één nieuwe woning gerealiseerd in het kader van de provinciale beleidsregel ‘Maatwerk omgevingskwaliteit Noord-Brabant’.   Stukken ter inzage U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.   Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02023015-OW01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.   Indienen zienswijzen Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.