Ontwerpwijzigingsplan Boerenkamplaan 69 Someren

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Someren

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 26-12-2023

  1. Bekendmakingen Someren
  2. Ontwerpwijzigingsplan Boerenkamplaan 69 Someren

bestemmingsplan Boerenkamplaan Someren Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Someren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpwijzigingsplan “Boerenkamplaan 69 Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02023020-OW01 ter inzage ligt.   Inhoud wijzigingsplan Dit wijzigingsplan ziet op het wijzigen van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. De kassen en het waterbassin worden gesloopt en de locatie wordt landschappelijk ingepast.   Geen vaststelling exploitatieplan Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.   Stukken ter inzage Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.   Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeentelijke website www.someren.nl onder het kopje bestemmingsplannen >> ontwerp.   Zienswijze Tijdens de inzagetermijn kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsplan. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor en voor nadere informatie op werkdagen contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.