Ontwerp omgevingsvergunning Julianapark 13 te Someren

Bekendmaking voor bouwvergunningomgevingsvergunning in Someren

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 09-01-2024

  1. Bekendmakingen Someren
  2. Ontwerp omgevingsvergunning Julianapark 13 te Someren

bouwvergunningomgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 5 januari 2024 gedurende zes weken ter inzage ligt de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor: - Julianapark 13 te Someren, inzake het oprichten van een woonhuis. Activiteiten omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit project door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en): * Bouwen * Ruimtelijke Ordening Inzage De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888. U kunt de gegevens ook elektronisch raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer is NL.IMRO.0847.OV02023003-OW01).   Zienswijze Tijdens de inzagetermijn kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk zijn/haar zienswijze(n) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt. U kunt hiervoor contact opnemen met het KCC, via tel. (0493) 494 888.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Someren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.