Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Nieuwendijk 122 te Someren

Bekendmaking voor omgevingsvergunning in Someren

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 26-12-2023

  1. Bekendmakingen Someren
  2. Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Nieuwendijk 122 te Someren

omgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat onderstaande vergunning is verzonden op 14 december 2023: - Nieuwendijk 122 te Someren inzake het afwijken van de bestemming t.b.v. een tijdelijke ijsbaan. Activiteiten omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor de activiteit(en): *Ruimtelijke ordening Inzage De aanvraag met de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Bezwaar Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent. Het bezwaarschrift moet u, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.